Uddrag af Vilfred Friborg Hansens skrivelse om Feldballe-Tåstrups historie.

En af de allervigtigste foreninger i Feldballe-Taastrup var Taastrup Gymnastik Forening, der blev oprettet i 1931. Efter sigende som resultatet af en flok unge karles snak i den lokale smedje, smed Bakmand, der havde smedje hvor der senere var benzinstation og nu salg af trailere.

TGF kom ud i sin første krise, da nogle af de unge ville spille fodbold. Det mente bestyrelsen ikke hørte til en gymnastikforening. Resultatet var at flere af de unge søgte til Rostved Boldklub for at spille fodbold der. Det ændrede stemningen i Taastrup, så fodbold kom på programmet fra omkring 1939. Sin egen fodboldbane fik TGF i 1952, idet kommunen købte jord fra præstegården til både skole og idrætsanlæg.

Med den nye skole i 1955 blev der også mulighed for at dyrke badminton i skolens gymnastiksal, fra 1973-74 også basketball. TGF havde endvidere i mange år et stærkt håndboldhold, som senere blev slået sammen med TRIF´s tilsvarende, da det begyndte at knibe med tilslutningen.

Der var stærke kræfter i gang efter kommunesammenlægningen i 1970 for at få alle de tre idrætsforeninger i kommunen slået sammen. Men det endte med, at kun Rønde og Thorsager gik sammen og dannede Thorsager-Rønde Idræts Forening, TRIF, mens TGF valgte at fortsætte alene. De årlige sportsuger har været en af foreningens samlingsmærker.

Helt nye forhold for sporten i Feldballe-Taastrup blev der tale om, da Feldballehallen blev indviet. Ideen om en hal i Feldballe opstod omkring 1980 og var i mange år et hedt politisk emne. I sidste halvdel af 1990´erne taltes om en ”grøn hal” eller et større ”økologisk center”, men det endte med en mere traditionel hal i tilknytning til skolen i 2004.